วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

Norminalization


คำว่า Norminalization ใน Meta Model หมายถึงการนำเอาคำกริยา (Verbs) มาใช้เป็นคำนาม (Nouns) ซึ่งทำไม่ให้มีโอกาสสูงที่จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เช่น

"การเรียนทำให้คนฉลาด"

คำว่า "การเรียน" ในที่นี้เป็น Norminalization เพราะความจริงมันเป็นคำกริยาแต่ดันถูกนำมาใช้เป็นคำนาม ดังนั้นสำหรับคน 10 คน "การเรียน" ของพวกเขาอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ถ้า 10 คนนี้มาพูดจาแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งเรียกว่า "การเรียน" ที่จะทำให้คนฉลาดแล้วเกิดจะพูดจากันไปคนล่ะทางสองทางก็คงไม่ใช่เรื่องยากหรือแปลกแต่ประการใด

เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะว่า "การเรียน" มันเป็นคำกว้างๆ ใครจะสร้างรายละเอียดให้มันอย่างไรก็ได้

ดังนั้นคำที่เป็น Norminalization นี้บางครั้งแล้วยังถูกรวมไปถึงคำที่หมายสิ่งใดก็ตามที่จับต้องไม่ได้ (ไม่สามารถมองเห็น ไม่มีเสียง ไม่สามารถสัมผัส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ)

เช่นถ้าคุถเคยอ่าน Little NLP ตอนที่ผมเขียนถึง Unspecified Nouns โดยใช้คำว่า "ศาสนา" มาเป็นตัวอย่าง ความจริงแล้วคำว่า "ศาสนา" นอกจากจะเป็น Unspecified Nouns แล้วยังจัดว่าเป็น Norminalization ได้อีกด้วยครับศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด


Benefits of NLP

ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่สามประการของ NLP

1. ช่วยปรับปรุงการสื่อสารของคุณให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฐานนะผู้ส่งสารหรือผู้รับสารก็ตาม

2. ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของคุณให้เป็นอย่างที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

3. ช่วยให้คุณสามารถถอดแบบความสำเร็จตามที่คุณต้องการได้ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด


วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

Norminalization


 Little NLP (Meta Model)

คำว่า Norminalization ใน Meta Model หมายถึงการนำเอาคำกริยา (Verbs) มาใช้เป็นคำนาม (Nouns) ซึ่งทำไม่ให้มีโอกาสสูงที่จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เช่น

"การเรียนทำให้คนฉลาด"

คำว่าการเรียนในที่นี้เป็น Norminalization เพราะความจริงมันเป็นคำกริยาแต่ดันถูกนำมาใช้เป็นคำนาม ดังนั้นสำหรับคน 10 คน "การเรียน" ของพวกเขาอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ถ้า 10 คนนี้มาพูดจาแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งเรียกว่า "การเรียน" ที่จะทำให้คนฉลาดแล้วเกิดจะพูดจากันไปคนล่ะทางสองทางก็คงไม่ใช่เรื่องยากหรือแปลกแต่ประการใด

เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะว่า "การเรียน" มันเป็นคำกว้างๆ ใครจะสร้างรายละเอียดให้มันอย่างไรก็ได้

ดังนั้นคำที่เป็น Norminalization นี้บางครั้งแล้วยังถูกรวมไปถึงคำที่หมายสิ่งใดก็ตามที่จับต้องไม่ได้ (ไม่สามารถมองเห็น ไม่ได้สามารถได้ยิน ไม่สามารถสัมผัส ไม่สามารถมีกลิ่น ไม่สามารถชิมรส)

เช่นถ้าคุถเคยอ่าน Little NLP ตอนที่ผมเขียนถึง Unspecified Nouns โดยใช้คำว่า "ศาสนา" มาเป็นตัวอย่าง ความจริงแล้วคำว่า "ศาสนา" นอกจากจะเป็น Unspecified Nouns แล้วยังจัดว่าเป็น Norminalization ได้อีกด้วยครับ


ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด


NLP Meta Model (Deleted)

Little NLP

NLP Meta Model ในกลุ่มของ Deleted


.
.
.
.

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัดUnspecified Nouns


NLP วันล่ะนิด

ใน Meta Model ของ NLP มีถ้อยคำลักษณะหนึ่งเรียกว่า "คำนามที่ไม่ระบุรายละเอียด" (Unspecified Nouns) ถ้อยคำสื่อสารแบบนี้สามารถทำให้คนที่กำลังพูดถึงสิ่งเดียวกัน .... คุนกันไม่รู้เรื่องได้!!!!

.
.
.
.
.

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด