วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวตนของคุณ?

ประสบการณ์ที่คุณมี คุณ "จงใจสร้าง" มันขึ้นมาเองหรือ? 


เปล่าเลย 


เพราะเหตุการณ์ต่างๆ มันเกิดขึ้นของมัน คุณก็ไปรับรู้มัน แล้วไปมีส่วนร่วม (Associate) กับมันต่างหาก คุณจึงได้ประสบการณ์ต่างๆ มาอย่างมากมาย

ความเชื่อที่คุณมี คุณ "จงใจสร้าง" มันขึ้นมาเองหรือ?

เปล่าเลย 


ความเชื่อต่างๆที่คุณมีมันมาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่คุณได้เรียนรู้มาอย่างไม่ได้จงใจสร้างนั่นแหละ

ค่านิยมของคุณล่ะ คุณ "จงใจสร้าง" มันขึ้นมาเองด้วยหรือ? เปล่าอีกเหมือนกัน 


การที่คุณมีความโน้มเอียงไปในทางใดเป็นพิเศษมันก็เกิดมาจากประสบการณ์และความเชื่อที่คุณได้มันมาอย่างไม่ได้จงใจสร้างขึ้นมาอีกเหมือนกันนั่นแหละ