วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การสะกดจิตลบความทรงจำ

ในฐานะของนักสะกดจิต มีคำถามที่มักจะได้รับอยู่เป็นประจำว่า เราสามารถใช้การสะกดจิตทำให้ความทรงจำที่มีต่อบางสิ่งหรือบางช่วงเวลาหายไปได้หรือไม่ เพื่อไปให้ถึงคำตอบของคำถามนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า “ความทรงจำ” กันก่อน

 มื่อเราประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ระบบประสาทสัมผัสของร่างกายเราจะได้รับข้อมูลจำนวนหนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปประมวลผลทำให้เกิดสภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดซึ่งจะนำไปสู่การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่างๆ ในที่สุด ในการนี้ระบบประสาทของเราจะทำการบันทึกข้อมูลเหล่านี้เก็บเอาไว้ด้วยเพื่อใช้เปรียบในการประมวลผลข้อมูลในรอบต่อๆ ไป ข้อมูลที่ถูกบันทึกเอาไว้พวกนี้เรียกว่า “ความทรงจำ” โดยความทรงจำจะถูกบันทึกเอาไว้ที่เซลประสาทส่วนบันทึกความทรงจำในสมองของเรา (มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ในเชิงสถิตว่า มีความเป็นไปได้ว่ามนุษย์จะเก็บความทรงจำเอาไว้ในเซลของอวัยวะอื่นๆ ได้ด้วย)


 นั่นหมายความว่า โดยทฤษฏีแล้ว เมื่อสมองได้บันทึกความทรงจำใดๆ แล้ว ข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกอยู่อย่าถาวรจนกว่าที่เซลความจำส่วนนั้นจะเสื่อมชำรุดหรือได้รับความเสียหาย (ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการกระทบกระเทือนหรือการติดเชื้อ เป็นต้น) ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็ยังคงลืมต่อเรื่องบางเรื่องได้อยู่ดี

ถ้าเราเปรียบสมองของเราเป็นตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่และความจำทั้งหลายเป็นเหมือนกับเอกสารในตู้ นี่ก็คงเป็นตู้เก็บเอกสารที่มีขนาดใหญ่โตมาก แต่ไม่ว่าจะใหญ่โตเพียงใดก็ตามตู้มันก็ย่อมต้องมีขีดจำกัดในการบรรจุเอกสารลงไปอย่างแน่นอน (อาจจะเต็มช้าหน่อยแต่ซักวันก็ต้องเต็ม) อีกทั้งการมีเอกสารเก็บในตู้มากเกินไปก็เป็นภาระอย่างใหญ่หลวงเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องค้นหาบางสิ่ง นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สมองมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกลไกบางอย่างขึ้นมาสำหรับจัดการกับพื้นที่จัดเก็บความจำของเรา

 วิธีการนั้นเรียบง่ายมาก โดยสมองและระบบประสาทก็จะทำการพิจารณาว่าข้อมูลตัวใดสำคัญหรือไม่สำคัญ

ข้อมูลใดก็ตามที่สมองและระบบประสาทพิจารนาแล้วว่าสำคัญ เช่นข้อมูลที่ได้รับซ้ำๆ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติญาณการดำรงชีวิต ข้อมูลพวกนี้จะถูกบันทึกลงในเซลความจำอย่างแน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าว่ามันจะไม่เสื่อสลายไปตามกาลเวลาง่ายๆ และระบบประสาทในร่างกายก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนข้อมูลที่พิจารนาแล้วเห็นว่าไม่สำคัญ (เช่นข้อมูลจากความฝัน ข้อมูลที่ได้รับมาผ่านๆ ข้อมูลที่ไม่มีส่วนข้องต่อการดำเนินชีวิต หรืออื่นๆ) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลดรายละเอียดลง (คล้ายๆ ภาพถ่ายที่ย่อจนมีขนาดเล็กเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองพื้นที่เก็บแต่ภาพก็เสียรายละเอียดไปด้วยเช่นกัน) แล้วบันทึกในเซลความจำส่วนที่การใช้งานทั่วไปเข้าไม่ค่อยถึง ด้วยเหตุหนี้จึงทำให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียกใช้ได้ยาก ซึ่งก็คือที่มาของการลืมอย่างชั่วคราว และเนื่องจากเซลประสาทของความจำเหล่านี้สร้างมาอย่างหลวมๆ ดังนั้นหากเซลข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกเรียกใช้เลยนานวันเข้า เซลก็อาจจะเสื่อมสภาพไปตามการร่วงโรยของสังขาร ซึ่งก็จะนำไปสู่การลืมอย่างถาวรในที่สุด

เมื่อเราย้อนกลับมาที่เรื่องของการสะกดจิตลบความจำ เราจะพบว่าการเรียกร้องให้สะกดจิตลบความทรงจำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการที่จะลบเหตุการณ์หรือบุคคลที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจทางอารมณ์ทั้งสิ้น

เราต้องไม่ลืมว่าปัจจัยหนึ่งที่สมองใช้ตัดสินใจว่าเหตุการณ์ใดสำคัญก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์อันเกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิต อธิบายง่ายๆ ว่ายิ่งตื่นเต้น ยิ่งหวาดเสียว ยิ่งน่ากลัว ยิ่งสะเทือนใจ สมองก็ยิ่งเห็นว่าเรื่องพวกนี้สำคัญ จะต้องบันทึกเอาไว้อย่างแน่หนาถาวร มีความชัดเจนสูงสามารถที่เรียกกลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่ว่าจะได้เป็นบทเรียนคอยเตือนเราไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำอีก (อันอาจจะส่งผลต่อการดงรงชีวิตของเราได้) นี่ก็เป็นต้นเหตุที่ว่าทำไมความทรงจำแบบที่ไม่น่าจดจำเหล่านี้จึงชัดเจน อยู่ทน และมักย้อนกลับขึ้นมาหลอกหลอนเราอยู่บ่อยๆ

จากเงื่อนไขเหล่านี้จะเห็นว่า ความจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้เทคนิคการสะกดจิตทำให้สมองสุญเสียความทรงจำบางส่วนไปได้เลย ทั้งนี้ก็เพราะว่า “การสะกดจิตนั้นเป็นการสร้างเรียนรู้ในระดับจิตใต้สำนึก” ซึ่งก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะไปทำให้เซลความจำส่วนใดเกิดการเสื่อมสลายหรือเสียหายได้แต่อย่างใด ยิ่งความจำที่เป็นบทเรียนสำคัญที่มีการบันทึกลงเซลความจำกันอย่างแน่นหนาถาวรก็ยิ่งไม่สามารถไปทำอะไรกับมันได้เลย (จะรอให้มันเสื่อมเองก็คงนานโขอยู่)

ดังนั้นตามทฤษฏีแล้วจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “เราไม่สามารถสะกดจิตให้สูญเสียความทรงจำได้” แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การสะกดจิตเพื่อลบเลือนความทรงจำนั้น “ย่อมสามารถกระทำได้”

ทำได้อย่างไร?

สำหรับการสะกดจิตเพื่อลบเลือนความทรงจำนั้น จะอาศัยแนวคิดแบจิตวิทยาแนวมนุษย์นิยม (Humanism) โดยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง “การยอมรับ” ต่อความทรงจำที่ไม่พึงประสงค์นั้นในระดับจิตใต้สำนึก เช่นถ้าต้องการสะกดจิตลืมบุคคลบางคน ก็เน้นไปที่การให้อภัย (ถ้ามีเหตุบาดหมางกัน) หรือยอมรับต่อเหตุการณ์ที่ที่บุคลนั้นและผู้รับการสะกดจิตมีปมปัญหาต่อกันอยู่ เมื่อจิตใต้สำนึกเกิดการเรียนรู้ที่ยอมรับอย่างแท้จริง สภาพอารมณ์อันเป็นผลการทำงานจากจิตใต้สำนึกก็จะพัฒนาไปสู่ “การวางเฉย” ซึ่งการวางเฉยนี้เองจะทำให้เหตุการณ์หรือบุคคลในความทรงจำนั้นค่อยๆ ถูกลดความสำคัญลง อันจะนำไปสู่การลืมเลือน (ไม่ใส่ใจ) ต่อความทรงจำนั้นในที่สุด

28 ความคิดเห็น:

 1. อยากลบความทรงจำมากค่ะ ต้องทำอย่างไร ติดต่อไ้ที่ไหน ช่วยหนูด้วย!!

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้อ่านบทความแล้วใช่มั้ยคะว่า เราไม่สามารถลบความทรงจำที่เกิดขึ้นให้หายไปเลยได้ เพราะเมื่อเมื่อสมองได้บันทึกความทรงจำใดๆ แล้ว ข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกอยู่อย่าถาวรจนกว่าที่เซลความจำส่วนนั้นจะเสื่อมชำรุดหรือได้รับความเสียหาย (ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการกระทบกระเทือนหรือการติดเชื้อ เป็นต้น)

   แต่เราสามารถทำให้คุณสบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ปล่อยวางได้ ไม่สนใจมันได้ เหมือนกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไ่ม่มีผลกระทบใด ๆ กับชีวิตของคุณเลย

   หากว่าสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://thaihypnosis.com/chc/chc_hypnotherapy.html

   ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2558 04:12

   เอาหัวไป ทุบกับพื้นอย่างแรง แต่อย่าให้หัวแตกมากเกินไป #เคยทำแร้ว จิงๆครับ แต่ลืมไปเพียงบางส่วนเท่านั้น เเละเสียเงินรักษาไปฟรีๆอีกด้วย ทางที่ดี ฆ่าตัวตายครับ ง่ายดี เอาจิง ไม่ล้อเล่นครับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ11 กันยายน 2555 12:12

  อย่ากเรียนทางด้านจิตบำบัดและกดจิตค่ะ เราต้องใช้วุฒิอะไรสมัครค่ะ บุคคลทั่วไปเรียนได้ไหมค่ะ เรียนขั้นพื้นฐานและระดับกลาง ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ และใช้เวลาศึกษากี่เดือนกี่ปีค่ะ หนูอยากเรียนมาช่วยชาวบ้านอะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
   http://www.thaihypnosis.com/news/news.html

   ลบ
  2. สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
   http://www.thaihypnosis.com/news/news.html

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์ 2556 06:29

  ผมอยากสะกดจิตเป็นครับ ต้องเริ่มต้นจากอะไรครับ แล้วจะต้องใช้เวลานานเท่าไรครับถึงจะเป็น

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2556 04:23

  ถ้าต้องการ บำบัดจิต ให้เขาไม่มีหูแว่ว ให้เขามีความคิดบวกกับคนรอบข้าง
  มีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้น
  ต้องเริ่มต้นทำอย่างไรบ้าง ใช้เวลานานแค่ไหนค๊ะ สนใจมากๆค่ะ
  ตอบที่ mail :sundaymoring11@gmail.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ29 มิถุนายน 2556 01:29

  หนูเบื่อโลกเเล้วถึงหนูจะอายุปีก็ตามหนูไม่ใหวเเล้ว

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2557 05:11

  หนูชื่อ …สมายด์
  อายุ … 12 ปี …เกิดปี 2544.
  ปกติเเล้ว ตัวสมายด์เอง มีจิตใต้สำนึกทีาบันทึกไว้ในเซลล์ ประสาท ของ สมายด์ เอง คือ …จืตจะหลอนว่ามีคนเอา มีดมา โทรเชกยอดเงน. ข้อมือ สมายด์ ตกใจ เมื่อใด้ยินคำนี้มากๆ จนหลอน บางครั้งก็นึกถึงเรื่องนี้ตอนเรียน (จนมือออ่น) กลัวจิงๆ หากใครมีการบำบัด จิต ที่สามารถ ช่วยสมายด์ใด้ โปรดกรุณาช่วย สมายด์ ด้วยค่ะ จิตหลอนมากๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2558 00:57

   มีรายละเอียดมากกว่านี้ไหมคะ

   ลบ
 7. อยากลืมคนๆหนึ่ง ไม่อยากคิดเกี่ยวกับเขา ทำได้ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทำให้ปล่อยวาง และไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของเขาได้ค่ะ :)

   ลบ
 8. รู้สึกหลงสามีค่ะเหมือนสะกดจิตตัวเอง ทำให้ลดลงได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์ 2558 01:33

   หาสามีใหม่ แล้วจะไม่หลงสามีเก่า

   ลบ
 9. พี่คนใหนเคยลองช่วยตอบกลับด้วยครับ
  หรือโทรหาผมที่0613819258
  ผมอยากลบสิ่งเลวในหัวผม
  ช่วยติดต่อกลับมาที
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ8 ตุลาคม 2558 02:53

  มีวิธีทำให้คนอื่นนอกจากตัวเองลืมอดีตได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
 11. ผมอยากลืมให้หมดๆไปเลยคิดแบบนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าลบมันไปไม่ได้ผมก็คิดว่า -()หายไป()- แล้วไปเกิดใหม่จะดีกว่า ใครมีวิธีทำให้หายเสร้าป้างครับ -- อีกคำถามเราจะเกิดมาทำใมเกิดมาแล้วตายเราหมดความหวังจริงๆ -- ต่องสู้กับความสับสนไม่เอาอีกแล้วสับสนมากใคีมีคสามคิดตอบผมทีผมพูดจริง (จะมาเช็กว่าใครจะตอบผมวันรฝละครั้ง)

  ตอบลบ
 12. อยากลบความทรงจำบางส่วนออกไปควรทำยังไง?

  ตอบลบ
 13. มีในภูเก็ตไหมค่ะ ราคาเท่าไหร่ค่ะ คือว่าตอนเด็กๆแม่ชอบโกหกเราค่ะ พอโตขึ้น ตอนนี้ไม่เคยเชื่อใจใคร กลัวโดนหลอก คิดว่าเขาโกหกกันหมด แล้วก็เคยช็อค แฟนเก่าพาผู้หญิงขึ้นห้อง และตอนนี้อยากลืมพ่อของลูกค่ะ ทำได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2559 19:24

   ขอให้ความคิดเลวร้ายในใจ หายออกไวไวนะคะ ดิฉันคนหนึ่งอยากทำให้ได้

   ลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2559 21:47

  อยากลืมสิ่งที่เลวร้าย

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ10 กรกฎาคม 2560 08:45

  มีคนหนึ่งคน เรารักเขามาก แต่เขาทำให้เสียใจร้องไห้เสมอ อยากจะไปก็ไปไม่ได้ อยากลบลืมไปจากใจ ช่วยหนูได้ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การสะกดจิตบำบัดไม่สามารถลบข้อมูลใดออกไปได้ แต่สามารถช่วยทำให้คุณเข้มแข็งและรักตัวเองมากเพียงพอที่จะก้าวออกไปจากความสัมพันธ์ที่เลวร้ายได้ค่ะ หากสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อได้ที่ www.thaihypnosis.com นะคะ :)

   ลบ
 17. สรุปง่ายๆ เลย คือ ยอมรับและพยายามคิดว่ามันไม่สำคัญแล้ว แล้วพยายามรับรู้สิ่งใหม่ๆและคิดว่ามันสำคัญกว่า ความทรงจำเดิมๆ ที่ไม่อยากจำก็จะลืมไปเอง แล้วก็พยายามอย่าเห็นสิ่งที่กระตุ้นความทรงจำนั้นกลับมา สรุปคือ มันต้องใช้เวลาลืม 5555

  ตอบลบ
 18. สวัสดีฉัน aM clinton nancy หลังจากที่ได้มีความสัมพันธ์กับแอนเดอร์สันมานานหลายปีแล้วเขาเลิกกับฉันฉันทำทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาได้ แต่ทั้งหมดก็ไร้ผลฉันต้องการให้เขากลับมามากเพราะความรักที่ฉันมีต่อเขา, ฉันขอร้องเขาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างฉันทำสัญญา แต่เขาปฏิเสธ ฉันอธิบายปัญหาของฉันกับเพื่อนของฉันและเธอบอกว่าฉันควรจะติดต่อล้อสะกดที่สามารถช่วยฉันโยนคาถาเพื่อนำเขากลับมา แต่ฉันเป็นประเภทที่ไม่เคยเชื่อในการสะกดฉันไม่มีทางเลือกกว่าที่จะลองฉัน ส่งคาถลลวงและเขาบอกผมว่าไม่มีปัญหาใด ๆ ที่ทุกอย่างจะเรียบร้อยก่อนสามวันที่อดีตของฉันจะกลับมาหาฉันก่อนสามวันเขาได้ให้การสะกดและในวันที่สองก็แปลกใจคือประมาณ 4 โมงเย็น อดีตของฉันเรียกฉันว่าฉันประหลาดใจมากฉันตอบสายและสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาเสียใจมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการให้ฉันกลับไปเขาว่าเขารักฉันมาก ฉันมีความสุขมาก ๆ และไปหาเขานั่นคือสิ่งที่เราเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันได้สัญญาว่าใครที่ฉันรู้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันก็จะช่วยคนดังกล่าวโดยการแนะนำให้เขาเป็นครูผู้ชำเถียงในการสะกดเฉพาะที่แท้จริงและทรงพลังที่ช่วยฉันด้วยปัญหาของตัวเอง อีเมล์: drogunduspellcaster@gmail.com คุณสามารถส่งอีเมลถึงเขาได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือในความสัมพันธ์หรือกรณีอื่น ๆ

  1) รักคาถา
  2) Lost Love Spells
  3) การหย่าร้าง
  4) เวทมนตร์สมรส
  5) มัดสะกด
  6) คาถา Breakup
  7) ขับไล่คนที่ผ่านมา
  8. ) คุณต้องการได้รับการเลื่อนตำแหน่งในการสะกดของสำนักงาน / สลากกินแบ่งของคุณ
  9) ต้องการที่จะตอบสนองความรักของคุณ
  ติดต่อคนที่ยิ่งใหญ่นี้หากคุณมีปัญหาใด ๆ สำหรับโซลูชันที่ยั่งยืน
  ผ่าน DR ODOGBO34@GMAIL.COM

  ตอบลบ