วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ลับดับขั้นตอนการเรียนรู้ (Step of Learning)

มนุษย์ใช้เวลาทั้งชีวิตในการในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ การเรียนรู้บางอย่างก็อยู่ในระดับจิตสำนึกในขณะที่การเรียนรู้บางอย่างก็ลงลึกลงไปในระดับจิตใต้สำนึก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยทั้งที่เป็นส่วนของตัวของผู้เรียนรู้เองและเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดนั้นว่ามันเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในระดับไหน

สำหรับ NLP เราแบ่งแยกการขั้นตอนเรียนรู้ของมนุษย์ออกเป็นสามช่วงด้วยกัน คือ
  1. Unlearning หรือภาวะที่ยังไม่เรียนรู้ต่อสิ่งนั้นๆ เช่นถ้าคุณไม่เคยเดินเหยียบหนามมาก่อนคุณก็จะไม่มีวันรู้ว่าการเดินเหยียบหนามนั้นมันเจ็บขนาดไหน
  2. Learning หรือภาวะช่วงขณะที่กำลังเรียนรู้ซึ่งก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ เช่นเดินเหยียบหนามไปแล้วจึงรู้ว่ามันเจ็บ ซึ่งจะนำมาสู่ความรู้ที่ว่าเมื่อเดินเท้าเปล่าเราควรระวัง หรือเราไม่ควรเดินถอดรองเท้า หรือเมื่อถูกหนามตำเท้าเราควรเอาหนามออก หรืออะไรอื่นๆ อีกสุดแท้แต่รายละเอียดของเหตุการณ์นั้นๆ
  3. Relearning หรือการเรียนรู้ซ้ำ เช่นในวันหนึ่งเราเดินเท้าเปล่าแล้วหนามก็ตำเท้าอีก กระบวนการนี้ทำให้เกิดการย้ำข้อมูลลงไปในระบบประสาทของเราว่า เราไม่ควรจะเดินเท้าเปล่าเป็นอันขาด ยิ่งเกิดการเรียนรู้ซ้ำมากขึ้นเท่าไหร่ปริมาณข้อมูลเรื่องนั้นๆ ก็ยิ่งเข้มข้นและฝังตัวลงลึกลงไปในจิตใต้สำนึก

เรื่องลำดับขั้นตอนทั้งสามนี้บอกกับเราว่า คนเรานั้นหากยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้มากก่อน สิ่งนั้นๆ ย่อมไม่มีอยู่ในหัวของเขาเลย (อยู่ในขั้นตอน Unlearning) ดังนั้นจึงเป็นไม่ได้เลยที่เราหรือใครก็ตามจะบอกให้เขาเข้าถึงสภาวะแห่งการรู้ในสิ่งนั้นได้ เช่นสำหรับคนที่ไม่เคยได้รับชัยชนะเลย มันเป็นไม่ได้ที่ใครก็ตามจะมาปลุกเร้าให้เขาเข้าถึงสภาพอารมณ์หรือความรู้สึกแห่งผู้มีชัยชนะได้

ดังนั้นเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดๆ นั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเรียนรู้ต่อสิ่งนั้นขึ้นมาก่อนเพื่อให้เขา (ผู้รับการบำบัด) ผ่านกระบวนการ Learning เสียก่อน เช่นใช้เทคนิค Visualize สร้างประสบการณ์จำลองเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกของผู้มีชัยชนะ เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้นี้แล้วความรู้สึกหรือสภาพอารมณ์ของผู้มีชัยชนะจะไม่ใช่ความว่างเปล่าหรือปริศนาดำมืดในความรับรู้ของเขาอีกต่อไป

ซึ่งนี่ก็จะเป็นบันไดก้าวแรกที่จะนำไปสู่ขั้นตอนของการเรียนรู้ซ้ำหรือ Relearning เพื่อสร้างความแน่นหนามั่นคงให้กับสภาพอารมณ์ที่เป็นบวกนั้นๆ จนผู้รับการบำบัดสามารถนำเอาสภาพอารมณ์ที่เป็นบวกนี้ไปใช้ในการพัฒนาความสำเร็จของตัวเองในลำดับต่อๆ ไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น