วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

NLP Notation Strategy


• V = Visual การมองเห็นภาพ
• Vi = Visual Internal การมองเห็นจากภายใน
• Ve = Visual External การมองเห็นภาพจากภายนอก
• Vir = Visual Internal Remember การมองเห็นจากภายในด้วยความทรงจ
• Vic = Visual Internal Constructed การมองเห็นจากภายในด้วยการสร้างสรรค์
• Vd = Visual Digital การมองที่ผสมผสานกันระหว่างความจำและสร้างสรรค์ เช่นการอ่านหนังสือ

• A = Auditory การได้ยินเสียง
• Ai = Auditory Internal การได้ยินเสียงจากภายใน
• Ae = Auditory External การได้ยินเสียงจากภายนอก
• Air = Auditory Internal Remember การได้ยินเสียงจากภายในด้วยความทรงจำ
• Aic = Auditory Internal Constructed การได้ยินเสียงจากภายในด้วยการสร้างสรรค์
• At = Auditory Tonal เสียงที่ได้ยิน
• Ad = Auditory Digital ถ้อยคำที่ได้ยิน
• Aid = Auditory Internal Dialogue เสียงพูดกับตัวเอง

• K = Kinesthetic การรู้สึกสัมผัส
• Ki = Kinesthetic Internal การรู้สึกสัมผัสจากภายใน
• Ke = Kinesthetic External การรู้สึกสัมผัสจากภายนอก
• Kir = Kinesthetic Internal Remember การรู้สึกสัมผัสจากภายในด้วยความทรงจำ
• Kic = Kinesthetic Internal Constructed การรู้สึกสัมผัสจากภายในด้วยการสร้างสรรค์
• K+ = Kinesthetic Positive ความรู้สึกที่เป็นบวก รู้สึกดี
• K- = Kinesthetic Negative ความรู้สึกที่เป็นลบ รู้สึกไม่ดี
• Km = Feeling about the last step (Meta Feelings) ความรู้สึกสุดท้าย
ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น