วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Swish Pattern

คำว่า Swish แปลว่าการทำให้เสียงดังเฟี้ยว เช่นเวลาเราเอาไม้เรียวหวดอย่างเร็ว เสียงของใม้ที่ได้จากการแหวกอากาศดังเฟี้ยวแบบนั้นแหละครับที่เรียกว่า Swish ส่วนคำว่า Pattern นั้นแปลว่าแบบแผน ซึ่งใน NLP จะหมายถึงพฤติกรรมที่กระทำซ้ำๆซากๆ เป็นปรกติวิสัยของแต่ละบุคคล


การ ทำ Swish Pattern นั้นเป็นการจิตนาการถึงภาพ เสียง และสัมผัสของพฤติกรรมเก่าที่เราต้องการแก้ไขและพฤติกรรมใหม่ที่เราต้องการ ปลูกฝังเข้าไปแทนที่ โดยจะให้ภาพของพฤติกรรมทั้งสองนี้สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยในระหว่างสลับภาพนี้จะมีการสร้างเสียง “เฟี้ยว” “วู๊ป” “พรึบ” หรือเสียงเอ็ฟเฟ็คอื่นๆ ที่ให้ความรู้สึกฉับพลันทันทีเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ภาพภายในเกิดการสลับสับ เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วทันที ซึ่งนี่ก็คือที่มาของคำว่า Swish ในเทคนิคนี้

อธิบาย ในการกลไกแล้ว Swish Pattern เป็นการพยามทำรหัสกระตุ้นสภาพอารมณ์หรือที่นัก NLP เรียกกันว่าการทำ Anchoring แบบหนึ่ง เพียงแต่ Anchoring นั้นเป็นการใช้ภาษาร่างกายหรือถ้อยคำเป็นตัวกระตุ้นให้ไปสู่สภาพอารม์ตามที่ เราได้กำหนด แต่การ Swish Pattern นั้นกลับเป็นการใช้สภาพอารมณ์เก่าที่เราไม่พึงประสงค์ ไปกระตุ้นให้เกิดสภาพอารมณ์ใหม่ที่เราต้องการ

การจิตนาการถึง พฤติกรรมเก่าและใหม่สลับกันจะช่วยให้ระบบประสาทเกิดการเรียนรู้ที่จะเชื่อม โยงพฤติกรรมหรือสภาพอารมณ์ทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ดังนั้นต่อไปเมื่อระบบประสาทกำลังจะสร้างพฤติกรรมเก่า พฤติกรรมใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อบวกเข้ากับแรงขับดันภายในที่ต้องจะพัฒนาตนเองแล้ว ก็มีแนวโน้มสูงที่บุคคลจะเลือกใช้พฤติกรรมใหม่แทนพฤติกรรมเก่า ซึ่งเมื่อเกิดเช่นนี้บ่อยเข้าก็ระบบประสาทก็จะจะเกิดการเรียนรู้และยอมรับ ต่อพฤติกรรมใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมใหม่โดยถาวรในที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น