วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 9

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 9
วันเสาร์ที่ 24 และอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554ณ. The Counseling and Hypnotherapy Center (CHC) สุขมวิท64


.
.
.พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช C.ht., NLP.
                                                                  วิทยากรผู้บรรยาย

                                                            www.nlpcounselor.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น