วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

the allegiance

ความจงรักภักดีสร้างได้ ....... ด้วย

1. "คนเราย่อมภักดีต่อฝ่ายที่เขามองเห็นว่าตัวเองยืนอยู่" ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ใครภักดีต่อคุณหรือองค์กรของคุณสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือ "ทำให้เขาคิดว่าคิดว่าคุณและเขาอยู่ฝ่ายเดียวกัน หรือเป็นพวกเดียวกัน" (ซึ่ง NLP เรียกว่าการ Rapport)

2. "ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายแพ้" ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ใครภักดีต่อคุณหรือองค์กรของคุณ จงทำให้เขาคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่หรื
อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่หรือชัยชนะนั้นย่อมต้องอยู่ที่ฝ่ายของคุณ

3. "เวลาเป็นกาวประสานชั้นเลิศ" ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ใครภักดีต่อคุณหรือองค์กรของคุณ จงอย่าใจร้อน และจงอย่าทำอย่างฉาบฉวย (เห่อแป๊บเดียวก็เลิก) ยิ่งคุณลงทุนเวลาไปมากเท่าไหร่ ความภักดีก็ยิ่งมีแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นเท่านั้น

4. "เขาย่อมต้องการสิ่งที่เราต้องการ" ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ใครภักดีต่อคุณหรือองค์กรของคุณ "คุณจงภักดีต่อเขาก่อน" แน่นอนเจ้านายไม่อยากให้ลูกน้องทรยศฉันใด ลูกน้องก็ไม่อยากให้เจ้านายหลอกใช้ฉันนั้น

5. "ความซาบซึ้งใจเป็นตัวเร่งที่ดี" ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ใครภักดีต่อคุณหรือองค์กรของคุณ จากหมั่นซาบซึ้งหรือขอบคุณในสิ่งที่เขาได้ลงมือทำ (NLP แนะเสริมว่าไม่ใช่แค่คุณทำ แต่คุณจะต้องทำให้เขาเข้าใจว่าคุณซาบซึ้งเขา) เมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อคุณ (จากสิ่งที่เขาทำ) เขาย่อมพยามรักษาคุณค่าของเขาเอาไว้ด้วยการรักษาสิ่งที่เขาลงมือทำให้คุณ

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น