วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเรียนรู้ของจิตใต้สำนึก

การสะกดจิตเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้กับจิตของเรา และจิตของเราก็มีหน้าที่เรียนรู้ทุกๆ สิ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว 

เมื่อเกิดการเรียนรู้ใดๆ ขึ้นกับจิตใจของเรา การเรียนรู้นั้นย่อมเกิดขึ้นทั้งในจิตระดับตื้นซึ่งหมายถึงจิตสำนึกและจิตระดับลึกซึ่งหมายถึงจิตใต้สำนึก เพียงน้ำหนักจะเทเอียงไปทางใดมากน้อยกว่ากันก็ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมในขณะนั้นว่าอำนวยให้
การเรียนรู้นั้นเทน้ำหนักไปที่จิตระดับไหนก็เท่านั้นเอง

ในธรรมชาติของผู้คนโดยทั่วไปเมื่ออยู่ในวัยที่สามารถใช้เหตุผลได้อย่างสมบูรณ์แล้ว การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะไปเกิดขึ้นในระดับจิตสำนึกเสียมากกว่า ดังนั้นเทคนิคการสะกดจิตจึงถูกนำเข้ามาใช้เพื่อช่วยสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมที่จิตใต้สำนึกจะสามารถเปิดรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

ซึ่งเงื่อนไขที่ว่านี้ก็ไม่ใช่วิธีการพิสดารอื่นใดเลย เพราะล้วนแล้วแต่เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของระบบประสาทมนุษย์อยู่แล้วทั้งสิ้น


ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น