วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

7 Principles of Leonado Da Vince

1. จงอยากรู้อยากเห็น

2. จงนำความรู้ไปใช้

3. จงพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง5

4. จงยอมรับความขัดแย้ง และไม่แน่นอน

5. จงเรียนรู้ศิลปะและวอทยาศาตร์อย่างสมดุล

6. จงดูแลและพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์พร้อมเสมอ

7. จงเป็นผู้มองเห็นและเข้าใจในกลไกและระบบของมัน
การสะกดจิต สะกดจิตบำบัด NLP เอ็นแอลพี จิตบำบัด สะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี โปรแกรมภาษาระบบประสาท
การสะกดจิต สะกดจิตบำบัด NLP เอ็นแอลพี จิตบำบัด สะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี โปรแกรมภาษาระบบประสาท
การสะกดจิต สะกดจิตบำบัด NLP เอ็นแอลพี จิตบำบัด สะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี โปรแกรมภาษาระบบประสาท
การสะกดจิต สะกดจิตบำบัด NLP เอ็นแอลพี จิตบำบัด สะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี โปรแกรมภาษาระบบประสาทศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น