วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

The Fundamental of Hypnosis and NLP 2556 / 1

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP
รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
ณ. The Counseling and Hypnotherapy Center(CHC) สุขุมวิท 64

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ไปอย่างเต็มที่ครับ

การสะกดจิต สะกดจิตบำบัด NLP เอ็นแอลพี จิตบำบัด สะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี โปรแกรมภาษาระบบประสาท
การสะกดจิต สะกดจิตบำบัด NLP เอ็นแอลพี จิตบำบัด สะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี โปรแกรมภาษาระบบประสาท
การสะกดจิต สะกดจิตบำบัด NLP เอ็นแอลพี จิตบำบัด สะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี โปรแกรมภาษาระบบประสาท
การสะกดจิต สะกดจิตบำบัด NLP เอ็นแอลพี จิตบำบัด สะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี โปรแกรมภาษาระบบประสาท


ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น