วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 2 ปี 2555

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 2 ปี 2555
วันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ณ. The Counseling and Hypnotherapy Center (CHC) สุขมวิท 64

พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช C.ht., NLP. 
วิทยากรผู้บรรยาย

www.nlpcounselor.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น