วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Mind Reading


สำหรับเอ็นแอลพีแล้วคำว่า Mind Reading ที่แปลกันอย่างตรงตัวว่าการอ่านใจนั้นมันไม่ได้หมายถึงความสามารถเหนือธรรมชาติในทำนองของการอ่านจิตใจหรือล่วงรู้ถึงความคิดของผู้อื่นแต่อย่างใด แต่มันหมายถึงการที่ใครบางคนกำลังล่วงละเมิดความคิดหรือความรู้สึกของคนอื่นอยู่ต่างหาก

หรือถ้าจะว่ากันง่ายๆ ก็คือการวุ่นวายไปคิดแทนคนอื่นนั่นเอง

เอ็นแอลพีไม่ได้มองว่า Mind Reading มันจะมีประโยชน์ตรงไหนเลยนอกจากปัญหายุ่งยากต่างๆ จะตามมาถ้าหาก Mind Reading ที่เกิดขึ้นมันเป็นไปอย่างไม่สร้างสรรค์

เพราะฉะนั้น จงฝึกให้ชิน

" อย่างคิดแทนคนอื่น "

เพราะคุณไม่ใช่เขา คุณไม่มีประสบการณ์เช่นเดียวกับเขา

"เพราะเขาและคุณเป็นคนละคนกัน"

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น