วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 3 ปี 2555


ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 3 ปี 2555
วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555 ณ. The Counseling and Hypnotherapy Center (CHC) สุขมวิท 64

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น