วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

"The True Hypnosis"


"The True Hypnosis"

การสะกดจิต (Hypnosis) ไม่ใช่เรื่องของการ "ลบ" หรือ "แก้ไข" ข้อมูลใดๆ ในจิตใต้สำนึก เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำได้ ......

หากแต่เป็นเทคนิคที่ว่าด้วยการสร้างการ "เรียนรู้ใหม่" ให้กับการรับรู้ในระดับของ "จิตสำนึก" และ "จิตใต้สำนำนึก"

.... เพื่อที่การเรียนรู้ใหม่ที่เกิดนี้จะได้เป็น Resourceful หรือทรัพยากรที่สำคัญในการะบวนการทำงานของสมองและระบบปนะสาท (หรือจิตใจ) ของเราต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น