วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Anchoring

กำลังพูดถึงเรื่องของวงจรของอารมณ์อันจะนำไปสู่การฝัง Anchoring ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของ NLP ครับ


ส่วนหนึ่งจากงานอบรมหลักสูตร The Fundamental of Hypnosis-NLP
วันที่ 14-15 ก.ค. 2555


ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น