วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ก่อนการสะกดจิตบำบัด

ว่าด้วยเรื่องการเตรียมตัวก่อนเริ่มต้นการสะกดจิตบำบัด (Hypnotherapy)ส่วนหนึ่งจากงานอบรมหลักสูตร The Fundamental of Hypnosis-NLP
วันที่ 14-15 ก.ค. 2555

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น