วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 5 ปี 2555


ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 5 ปี 2555


วันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2555 ณ. The Counseling and Hypnotherapy Center (CHC) สุขมวิท 64หมายเหตุ : เอื้อเฟื้อภาพโดย พระคุณเจ้าพระมหาวิชัย แสนทวีสุข


ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น