วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การรู้คุณค่าในตนเอง

ว่าด้วยการ "รู้คุณค่าในตนเอง"
ส่วนหนึ่งจากงานอบรมหลักสูตร The Fundamental of Hypnosis-NLP
วันที่ 14-15 ก.ค. 2555


ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น