วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สิ่งที่ผู้คนกล่าวออกมา


มันไม่สำคัญหรอกว่าจริงๆ แล้วใครจะเป็นอย่างไร ของสิ่งนั้นจะคืออะไร หรือเหตุการณ์ต่างๆ จะมีรายละเอียดแบบไหน ทั้งหมดมันสำคัญแค่ว่าคุณมีภาพในใจของสิ่งนั้นๆ อย่างไร สรุปง่ายๆ ก็คือคุณคิดว่ามันเป็นอย่างไรทุกสิ่งมันก็เป็นอย่างนั้น

และเมื่อคุณมีภาพในใจต่อสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไร เมื่อคุณสื่อสารถึงสิ่งนั้นคุณก็ย่อมถ่ายทอดมันออกมาตามรูปแบบที่มันมีอยู่ในใจของคุณ ถ้าคุณคิดว่าทะเลสวยคุณจะมีถ้อยคำใดเลยที่จะตำหนิติเตียนความไม่สวยงามของทะเล ถ้าคุณคิดว่าคนๆ นั้นเป็นคนเลวคุณก็จะไม่มีวันที่จะกล่าวถ้อยคำชมเชยคนๆ นั้นออกมาเลยแม้แต่น้อย

คุณคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร คุณก็ย่อมที่จะกล่าวถึงสิ่งนั้นตามกรอบการรับรู้ของคุณ

และนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไม Meta Model จึงสามารถค้นหาทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม หรือความบิดเบือนในการรับรู้ประสบการณ์บางประการที่กำลังก่อปัญหาอยู่ในจิตใจของใครบางคนโดยผ่านทางถ้อยคำต่างๆ ที่เขากำลังสื่อสารออกมาถึงสิ่งนั้นๆ 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น