วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประสบการณ์ส่วนบุคคล

เมื่อประสบการณ์ใดก็ตามเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ตัวคุณ

คุณอาจจะเห็นอกเห็นใจต่อเหตุการณ์ที่เขาประสบได้อย่างเต็มที่ แต่คุณไม่อาจะรับรู้และเข้าใจต่อเหตุการณ์นั้นได้อย่างสมบูรณ์

เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะว่าคุณไม่ใช่เขา (ประสบการณ์ ความเชื่อ และค่านิยม) และคุณก็ไม่ได้อยู่เหตุการณ์เดียวกันในตำแหน่งการรับรู้เดียวกับเขา

นี่เป็นแนวคิดพื้นฐานอย่างหนึ่งของจิตวิทยาแนวมนุษย์นิยม

ดังนั้นคุณจึงมีสิทธิ์ที่จะเห็
นอกเห็นใจใครก็ได้อย่างเต็มที่ แต่คุณย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่า "คุณเข้าใจ" การรับรู้หรือความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างสมบูรณ์

.
.
.

สรุปง่ายๆ ก็คือ .... อย่าคิดแทนกันเลยครับ

พ่อแม่คิดแทนลูก เจ้านายคิดแทนลูกน้อง สามีคิดแทนภรรยา หรือแม้แต่คนเราไปคิดแทนหมาแทนแมว

รับรอง เฟลแน่นอนครับ
ศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น