วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผู้ที่ไม่สามารถสะกดจิตได้

1. บุคคลที่ไม่เห็นชอบ ไม่ยินยอม หรือมีความรู้สึกต่อต้านที่จะเข้ารับการสะกดจิต ไม่ว่าจะโโยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

2. บุคคลทุพพลภาพทางสติปัญญา สมองไม่สามารถเรียนรู้ได้ดังเช่นคนปรกติทั่วไป

3. บุคคลทุพพลภาพทางการสื่อสาร เช่นคนหูหนวก หูตึง 

4. บุคคลผู้มีความผิดปรกติทางจิตร้ายแรงบางประเภท เช่นบุคคลเสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้ บุคคลที่มีอาการจิตเภท จิตหลอน เห็นภาพหลอนหรือหูแว่ว 


5. บุคคลที่อยู่สภาพเมามายอย่างไร้สติควบคุม เช่นคนที่กำลังเมาเหล้าหรือเมายาเสพติดจนไม่มีสติไม่สามารรถควบคุมตนเอง

6. บุคคลที่มีอุปสรรคทางภาษา ไม่สามารถเสื่อสารเข้าใจตรงกันได้ เช่นพูดคนละภาษากันกับผู้ทำการสะกดจิตศูนย์ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น