วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 1 ปี 2555

ภาพจากงานอบรม The Fundamental of Hypnosis and NLP รุ่นที่ 1 ปี 2555
วันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 ณ. The Counseling and Hypnotherapy Center (CHC) สุขมวิท64.
.
.พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช C.ht., NLP.
วิทยากรผู้บรรยาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น