วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

Murray Bowen - Family Projection Process (แพะรับบาป)

            ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เด็กพัฒนาปัญหาทางอารมณ์ที่ตนรับมาจากพ่อแม่ให้กลายเป็นปัญหาของตนเอง หลักการนี้ Bowen ชี้ให้เห็นว่าลูกนั้นเป็นดุจดั่งกระโถนที่ต้องรับเอาสิ่งที่ไม่ดีจากพ่อและแม่มาโดยที่ตนเองไม่ได้มีความผิดและไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นเลย เมื่อพ่อแม่มีปัญหาทางอารมณ์ที่ไม่ได้รับการสะสาง ลูก ๆ จะต้องเป็นผู้สืบทอดมรดกอารมณ์เจ้าปัญหาเหล่านั้นไปโดยปริยาย ซึ่งปัญหาเหล่านั้นสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์และบุคลิกภาพในอนาคตของเด็กได้เช่น กลายเป็นคนที่ต้องการการยอมรับและต้องการการเอาใจใส่สูงเกินไป ไม่สามารถรับความคาดหวังที่มีต่อตนเองได้ โทษคนอื่นตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งไม่สามารถทนรับความอึดอัดคับข้องใจได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น