วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

Murray Bowen - Sibling Position (ตำแหน่งการเกิดของพี่น้อง)

            ตำแหน่งการเกิดของพี่น้องนั้นมีส่วนสำคัญในหลักการของ Bowen ได้ศึกษางานวิจัยของ Walter Toman ซึ่ง Toman นั้นได้เน้นไปที่โครงสร้างของตำแหน่งการเกิดของลูกในครอบครัว แต่ Bowen นั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบอารมณ์และจิตใจของพี่น้องในครอบครัวนั้น ๆ เขาเชื่อว่าลำดับการเกิดของลูกของแต่ละครอบครัวนั้นจะส่งผลต่อบุคลิกภาพไปในทางเดียวกัน เช่น ลูกคนโตจะมีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผู้นำสูงกว่าลูกคนเล็ก นอกจากนี้ตำแหน่งการเกิดของพี่น้องนั้นยังส่งผลต่ออัตราการหย่าร้างด้วย เช่น พี่ชายคนโตที่มีน้องสาวแต่งงานกับน้องสาวที่มีพี่ชายจะมีอัตรการหย่าร้างน้อยกว่าพี่ชายคนโตที่มีน้องชายที่แต่งงานกับพี่สาวคนโตที่มีน้องสาว


            ตำแหน่งการเกิดของพี่น้องนั้นส่งผลต่อความคาดหวังที่พ่อแม่มีต่อเพศของลูกก่อนที่ลูกจะเกิดมา ซึ่งก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน เช่น พ่ออยากได้ลูกคนโตเป็นลูกชายจะได้พาไปเล่นขี่จักรยาน เล่นบาสเก็ตบอลกันได้ แต่เมื่อลูกคลอดออกมากลับเป็นลูกสาว พ่อจึงยังคงตอบสนองความต้องการของตนเองอยู่ด้วยการพาลูกสาวไปเล่นแบบเด็กผู้ชาย ทั้งเล่นบาสเก็ตบอล ขี่จักรยาน ซื้อของเล่นแบบเด็กผู้ชายให้ลูกสาวเล่น ทำให้เมื่อโตขึ้นมาลูกสาวจึงมีบุคลิกภาพที่คล้ายกับผู้ชาย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น