วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

Karen Horney: บุคลิกภาพของคนที่มีแนวโน้มเป็นโรคประสาท

แม้ฮอร์ไนจะเชื่อว่าโรคประสาทที่เธอได้กล่าวถึง 10 ประเภทนั้นมีเหตุผล แต่เธอก็คิดอีกว่า โรคเหล่านั้นมีอาการที่ซ้ำซ้อน ดังนั้นเธอจึงได้สรุปออกมาเป็น 3 ประเภท คือ การยอมทำตาม (compliant) ความก้าวร้าว (aggression) และความเหินห่าง (detached)

1. บุคลิกประเภทยอมทำตาม (compliant)

บุคลิกทุกประเภทที่ส่งเสริมการเข้าหาและเอาใจเป็นบุคลิกแบบยอมทำตาม (Compliant type) บุคคลดังกล่าวมีความต้องการแบบประสาทในการหาความรักและการเห็นชอบ ต้องการให้มีคนมาควบคุมชีวิตเขา และอยากอยู่อย่างมีข้อจำกัด ฮอร์ไนเห็นว่าบุคคลประเภทนี้ต้องการให้เป็นที่ชื่นชอบ เป็นที่ต้องการเป็นที่รัก เป็นที่ชื่นชม อยู่ในการปกป้องและถูกคนจูงอยู่เรื่อย (moving toward people) ผลก็คือว่า เขาจะไม่ยืนหยัดในตัวเองและยอมคนอื่น มักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเอง บุคคลประเภทยอมคนจะพยายามอย่างยิ่งในการเอาใจผู้อื่น เพื่อให้คนอื่นเห็นพ้องกับตน สิ่งที่จะทำร้ายบุคคลดังกล่าว คือการวิพากษ์วิจารณ์ การปฏิเสธและการทอดทิ้ง พวกเขาจะใช้วิธีที่น่าสงสารที่สุดในการต่อสู้เพื่อขอคืนดีกับคนที่ทำร้ายเขา
2. บุคลิกประเภทก้าวร้าว (aggression)

บุคคลที่มีความต้องการอำนาจแบบประสาท จะบ้าอำนาจ ชอบเอาเปรียบผู้อื่น ต้องการการยอมรับของสังคม อยากมีเกียรติ อยากเป็นที่ชื่นชอบของคน และอยากมีความสำเร็จ เป็นบุคคลประเภทก้าวร้าว ความต้องการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความต้องการต่อต้านผู้อื่น (Moving against people) ในขณะที่ compliant type เห็นว่าทุกคนดีหมด คนประเภทก้าวร้าวจะมีความเชื่อว่าคนอื่นไม่ดีและไว้ใจไม่ได้ คนประเภทก้าวร้าวเชื่ออย่าง ชาร์ลส์ ดาร์วิน คือ ใครดีใครอยู่ คนเข้มแข็งย่อมชนะคนอ่อนแอ ดังนั้นเป้าหมายของพวกเขา คือ ต้องการเป็นคนเก่งและทน หรืออย่างน้อยก็ให้คนเห็นว่าเก่งและทน พวกเขาถือว่าการแสดงความรู้สึกเป็นความอ่อนแอ บุคคลดังกล่าวจะเป็นคู่ชีวิตที่แย่มาก เพราะไม่ยอมแสดงความรู้สึกดีๆต่อคู่ชีวิตอีก ทั้งต้องการใช้คู่ชีวิตเป็นเครื่องมือเสริมเกียรติยศตำแหน่งและฐานะทางเศรษฐกิจ
บุคคลประเภทนี้ต้องการแสดงความเข้มแข็งอยู่เรื่อย ชอบคิดว่าตัวเองแข็งแรงที่สุด เก่งที่สุดและหลักแหลมที่สุด บุคคลพวกนี้ชอบแข่งขันและทำงานหนัก ใช้ปัญญาและพลังทั้งหมดในการสร้างความสำเร็จและทำงาน แต่งานสำหรับพวกเขาเป็นแต่สิ่งที่จะนำเงินทองและเกียรติยศมาให้เขา

3. บุคลิกประเภทเหินห่าง (detached)

บุคลิกประเภทเหินห่างหรือ detached type คือ บุคคลที่พยายามพึ่งตนเองในทุกวิถีทางและต้องการความสมบูรณ์แบบ ความต้องการดังกล่าวเกี่ยวกับความอยากหนีสังคม (moving away from people) บุคคลที่เหินห่างจากสังคมมักจะเก็บตัวและมีความลับ พวกเขาไม่ยอมแม้แต่เรื่องที่เล็กที่สุดเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกิดที่ไหน มีพี่น้องกี่คน พวกเขาชอบทำทุกอย่างคนเดียว พวกเขาชอบทำงาน กิน นอน ตามลำพัง เพื่อไม่ให้คนอื่นมารบกวน พวกเขาไม่ชอบทำตามใครง่ายๆ และจะต่อสู้เพื่อปกป้องความเชื่อและหลักการของตัวเอง ข้อเสียของการประกาศอิสรภาพดังกล่าวคือ จะทำให้พวกเขาไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในสังคม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น