วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

Karen Horney: หลักการ

ตามความคิดของฮอร์ไน การแข่งขันกันอย่างมาก (hypercompetitiveness) เป็นความต้องการที่ไม่รู้จักแยกแยะในการเอาชนะและหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ด้วยทุกวิถีทางเพื่อปกป้องความรู้สึกว่าตัวเองยังมีค่าอยู่ หมายความว่าผู้ชอบแข่งขันจะมีความต้องการจัดการ มีความก้าวร้าว มีการเอารัดเอาเปรียบและความต้องการสร้างความเสียหายในหลายๆ สถานการณ์ ฮอร์ไนกล่าวว่าความแข่งขันการอย่างผิดปกตินี้เป็นแกนสำคัญของวัฒนธรรมอเมริกัน และมีผลร้ายต่อพัฒนาการและการปฏิบัติการของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง
บุคคลที่แข่งขันกันอย่างมากจะรับรู้ว่าคนอื่นชั่วร้ายและเชื่อว่าการอยู่รอดที่ดีที่สุดของพวกเขาก็คือการไม่ไว้ใจใครจนกว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นคนซื่อสัตย์ บุคคลดังกล่าวพยายามเอาชนะความรู้สึกมีปมด้อย ด้วยการพยายามต่อสู้เพื่อความเหนือกว่า โดยกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ดันทุรัง เย่อหยิ่ง ก้าวร้าวและดูถูกคนอื่น สำหรับกามกิจของบุคคลประเภทนี้เขาจะพยายามแสดงความเหนือกว่า โดยการเอาชนะ ข่มขู่และทำให้คู่ได้อาย ชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยการแข่งขัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น