วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

NLP โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส

NLP (Neruo Linguistic Programming) หรือ โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษารูปแบบวิธีการที่ระบบประสาทจะตอบสนองต่อข้อมูลต่างๆ ผ่านทางช่องทางการรับรู้ทั้ง 5 ทั้งในระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก และนำเอาองค์ความรู้ที่ได้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแง่ของการบำบัดและพัฒนาศักยภาพบุคคล โดย NLP จะประกอบไปด้วยองค์ความรู้หลายแขนงด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทวิทยา จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และเทคนิคการสะกดจิตบำบัด

ชื่อของ NLP (Neruo Linguistic Programming) ได้มาจาก Alfred Habdank, Skarbek Korzybsk เจ้าของคำพูดยอดนิยมในวงการ NLP ที่ว่า "พระเจ้าอาจจะอภัยความผิดบาปให้คุณ แต่ระบบประสาทของคุณจะไม่มีวันยกโทษให้"

Neuro : ประสบการณ์ทั้งหมดของเรา ทั้งในส่วนของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกซึ่งได้รับมาจากระบบประสาทสัมผัสและระบบประสาทส่วนกลาง
Linguistic : กระบวนการความคิดและคำพูด การสื่อสาร ผ่านทางภาษาพูดและภาษากาย
Programming : ระบบการทำงานของสมองและประสาท รับรู้จากประสบการณ์และการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นโปรแกรม (เป็นรูปแบบที่เป็นระบบระเบียบแน่นอน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น