วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

REBT: ABCDE Paradigm

เพื่อแสดงผลที่มีต่ออารมณ์ที่รบกวนจิตใจและการเปลี่ยนแปลง REBT เสนอแนวความคิด ABCD เพื่อแสดงให้เห็นว่าความคิดเป็นตัวกำหนด สร้างอารมณ์ทางลบ และจัดการกับความคิดได้อย่างไร


ขั้นที่ 1 ประเมิน เหตุการณ์กระตุ้น Activating Event (A) เช่น แฟนบอกเลิก
ขั้นที่ 2 สำรวจ [False] Belief (B) เช่น เชื่อว่าคนมีคุณค่าเท่านั้นถึงจะได้รับความรัก เมื่อแฟนบอกเลิกก็แสดงว่าตัวเองไม่คุณค่า
ขั้นที่ 3 เกิดผลที่ได้รับทางอารมณ์และพฤติกรรมซึ่งกำหนดโดยความเชื่อ เชื่อมโยงให้เห็นผลกระทบที่ตามมา Consequence (C) เช่น รู้สึกเศร้า หดหู กินไม่ได้ นอนไม่หลับ
ขั้นที่ 4 โต้แย้ง Dispute (D) ความเชื่อที่ส่งผลรบกวนจิตใจ เช่น ฉันอยากที่จะได้รับความรัก แต่ไม่มีเหตุผลว่าต้องรับให้ได้ ถึงแม้ไม่ได้รับฉันสามารถที่จะมีความสุขและยอมรับตนเอง แฟนบอกเลิกฉันเป็นประสบการณ์ที่น่าเศร้า แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนไม่มีคุณค่า คุณค่าของมนุษย์มีหลายมุมมอง
ขั้นที่ 5 E สร้างทัศนะใหม่ที่มีเหตุผลและประสิทธิภาพ ทำให้พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนแปลงไป (New and effective rational outlook) เช่น เริ่มเข้าหาสังคมเพราะยอมรับตนเองมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น