วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

TA: การติดต่อสื่อสาร (Transactions)

Ego state จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการแสดง Transaction ออกไป ซึ่งโดยทั่วไปไปแล้ว Transaction ที่เกิดขึ้นมี 3 ลักษณะ คือ
3.1 การติดต่อสื่อสารแบบคล้อยตาม (Complementary Transactions)
เป็นการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงการคล้อยตามกัน  การโต้ตอบเป็นไปตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย


3.2 การติดต่อสื่อสารแบบขัดแย้ง (Crossed Transactions)
เป็นการติดต่อสื่อสารที่คู่สนทนากล่าวถ้อยคำหรือกิริยาท่าทางที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมายของอีกฝ่ายหนึ่ง  เมื่อการสนทนามีลักษณะขัดแย้ง  ก็จะทำให้การสนทนาสะดุดในระยะเวลาหนึ่งหรืออาจตลอดไป 
3.3 การติดต่อสื่อสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior Transactions)
เป็นการสื่อสารที่ผู้สื่อสารแอบแฝงความต้องการที่แท้จริงไว้    โดยคำพูดกับการแสดงออกที่ไม่ตรงกับความคิด  เป็นการพูดระดับสังคม (Social  Level)  คำพูดที่ต้องการจะสื่อออกมาจริงๆ นั้นถูกซ่อนไว้ภายในเรียกว่า  การพูดระดับจิตวิทยา (Psychological  Level) การสื่อสารแบบนี้ใช้สภาวะแห่งตนที่มากกว่าสองสภาวะในเวลาเดียวกัน  เบิร์นเรียกการติดต่อสื่อสารแบบนี้ว่า  "การเล่นเกมทางจิตวิทยา"   การติดต่อแบบนี้จำแนกเป็น  2  แบบ  คือ
1) การติดต่อสื่อสารแบบซ่อนเร้นทางเดียว (Mono Transaction)
หมายถึง ผู้ส่งข่าวสารสองข้อความออกไปในเวลาเดียวกัน   โดยข้อความหนึ่งเปล่งเสียงออกมาและอีกข้อความหนึ่งไม่เปล่งเสียง ซึ่งแท้จริงแล้วผู้สื่อต้องการสื่อแต่ไม่สามารถจะทำได้ด้วยเหตุผลบางประการ
2) การติดต่อสื่อสารแบบซ่อนเร้นสองทาง (Duplex Transaction)
หมายถึง  การที่ทั้งสองฝ่ายต่างส่งข่าวสารสองชนิดออกไปในเวลาเดียวกัน  โดยใช้รูปแบบการสื่อสารที่ไม่ตรงตามต้องการตอบโต้กัน  และแฝงความต้องการไว้ในใจโดยไม่กล้าแสดงออกมา (ตอแหลทั้งคู่)2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2555 00:21

  ถ้าผมจะไปบำบัดตังเองต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทางศูนย์ของเราจะใช้วิธีการ Counseling หรือการพูดคุยเข้ามาร่วมกับการทำ NLP-Hypnotherapy
   เนื่องจากเราเชื่อว่า การจะแก้ไขอะไรสักอย่างเราต้องแก้ไปที่ต้นเหตุ
   การ Counseling จะช่วยให้เราสามารถทราบได้ว่ารากปัญหาของแต่ละท่านเกิดเนื่องจากอะไร

   ในส่วนของการบำบัดจะได้ผลอย่างเต็มที่ต่อเมื่อเข้ารับการบำบัดอย่างน้อย 3-4 ครั้ง
   การบำบัดแต่ละครั้งใช้เวลา 45 นาที - 1 ชั่วโมง และ สามารถบำบัดติดกันทุกวันได้ แต่ ไม่ควรห่างกันเกิน 3 วัน
   ระหว่างการบำบัดผู้รับการบำบัดไม่ต้องทำอะไรเลย นอกจากนอนฟัง ผ่อนคลาย
   เป็นการเข้ามา detox อารมณ์และความเครียดออกไปในตัวด้วยค่ะ

   ค่าใช้จ่าย

   Counseling Fee: 300.- / ชั่วโมง
   NLP-Hypnotherapy Fee (Course): 3500.- / course (4 ครั้ง)

   การจองคิว

   ผู้สนใจสามารถโทรมาจองคิวบำบัดได้ และ รับจองคิวเฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น
   สามารถโทรได้ตั้งแต่ 10.00 - 22.00 ค่ะ

   ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ

   ลบ