วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

TA: Ego State (วิธีปรับตัว)

วิธีการปรับตนให้เข้ากับผู้อื่นด้วยการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะทำให้ทราบถึงสภาวะของบุคลิกภาพของแต่ละคน ถ้าเราต้องการให้เขาปรับเปลี่ยนสภาวะที่เหมาะสม เพื่อทำให้เขาเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม อาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. การกระตุ้นให้บุคคลเข้าสู่สภาวะผู้ใหญ่
1.1 โดยใช้คำถามที่ถามเกี่ยวกับเหตุผล เช่น ทำไมคุณถึงพูดเช่นนั้น หรือคุณคิดอย่างไร
1.2 เมื่อพูดคุยกันต้องพูดโดยอาศัยข้อเท็จจริง เพื่อทำให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล
2. การกระตุ้นให้บุคคลเข้าสู่สภาวะเด็ก
2.1 พูดคุยในเรื่องสนุกสนาน ทำหรือพูดตลก
2.2 ทำตนให้ร่าเริงและกระตุ้นคนอื่นให้ร่าเริงแจ่มใสด้วย
2.3 พยายามหามุมมองอื่น ๆ ที่ทำให้ตลกขบขัน
2.4 ผู้กระตุ้นอาจทำตัวเองเป็นสภาวะ NP
3. การกระตุ้นให้บุคคลเข้าสภาวะผู้ใหญ่ที่มีเมตตา (NP)
3.1 ขอคำแนะนำ
3.2 ขอความช่วยเหลือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น