วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคหมุน (Spin)

การ Spining เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคสะกดจิตในการบัดปัดความอึดอัดไม่สบายใจหรือความประหม่าแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
โดยในระหว่างที่เกิดความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ วิตกกังวล เครีย ดหรือประหม่าให้จินตนาการถึงภาพกังหันลมอันใหญ่ที่กำลังหมุนอยู่แล้วสังเกตุว่ากังหันลมนั้นหมุนไปทางซ้ายหรือขวาแล้วกังหันนั้นหมุนเร็วขนาดไหนความเร็วของกังหันก็คือตัวสะท้อนถึงปริมาณของปัญหา ยิ่งกังหันหมุนเร็วก็แสดงว่าปัญหานั้นมีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยไม่ว่ากังหันจะหมุนไปทางใด จะหมุนแรงขนาดไหนก็ตาม ที่เราต้องทำก็คือใช้จิตนาการหยุดการหมุนของกังหันนั้นเสียแล้วบังคับให้มันหมุนสวนกลับไปอีกทิศทางหนึ่งให้ได้ เพียงเท่านี้ความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายก็จะหายไปในทันทีอย่างน่าประหลาดใจครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น