วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

REBT

เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงระบบการช่วยเหลือที่สอนให้บุคคลรู้ว่า ความเชื่อของบุคคลมีผลต่อความรู้สึก และการกระทำในชีวิตประจำวันของเขาอย่างไร REBT ถูกพัฒนาขึ้นโดย ดร.อัลเบิร์ต เอลลิส ในปี คศ. 1955 ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดอย่างหนึ่งที่พัฒนามาจากทฤษฎีการบำบัดแบบ Cognitive behavior therapy
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเครียดของ REBT เชื่อว่าบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดความเครียด แล้วทุกข์ทรมานเพราะบุคคลนั้นมีความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผล และมีเจตคติในทางร้ายต่อตนเอง มีการตอบสนองต่อความเครียดในลักษณะที่มากหรือน้อยเกินพอดี
หลักสำคัญของ REBT คือ เชื่อว่าคนที่มีทุกข์หรือมีปัญหาทางอารมณ์เพราะระบบความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง และตกเป็นเหยื่อของความเชื่อที่ไร้เหตุผล ซึ่งความเชื่อที่ไร้เหตุผลมีลักษณะต่อไปนี้
·        ไม่ยืดหยุ่น
·        เถรตรง
·        ไม่สอดคล้องกับความจริง
·        ไม่สอดคล้องกับหลักการของเหตุผล
·        ขวางกั้นไม่ให้บุคคลไปสู่เป้าหมาย
บุคคลที่มีความเชื่อที่ไร้เหตุผล กระบวนการคิดของบุคคลเหล่านั้นจะผูกติดกับสิ่งที่ ต้องทำ หรือ ควรทำ สิ่งที่ต้องทำหรือสิ่งที่คาดหวังตามแนวคิดนี้ ได้แก่
1. เรียกร้องคาดและหวังในตนเอง กล่าวคือ มีความคิดความเชื่อว่า ฉันต้องทำให้ดี และเป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นฉันจะกลายเป็นคนไร้ค่าการเรียกร้องหรือคาดหวังเช่นนี้จะทำให้ วิตกกังวล เศร้า และขาดความสามารถในการแสดงออก
2. เรียกร้องและคาดหวังจากคนอื่น โดยคิดว่า คุณต้องปฏิบัติกับฉันอย่างมีเหตุผล ให้เกียรติ และรักใคร่ มิฉะนั้นคุณคือคนไม่ดีความคาดหวังเช่นนี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกขุ่นเคืองใจไม่เป็นมิตร และก้าวร้าว
3.   เรียกร้องหรือคาดหวังต่อสถานการณ์ เช่น ชีวิตต้องได้รับความเป็นธรรม ไม่ยุ่งยาก มิฉะนั้น ก็จะเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัว ความคิดแบบนี้สัมพันธ์กับความสิ้นหวัง การผลัดวันประกันพรุ่ง และการใช้สารเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น