วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

TA: Ego State (Child State)

 สภาวะความเป็นเด็ก (Child Ego State: C)
หมายถึง  สภาวะแห่งความเป็นเด็ก  ที่มีความรื่นเริง  สนุกสนาน  อยากรู้อยากเห็น  มีความสงสัยประหลาดใจ  และความหวาดกลัว  พยายามจะแสวงหาที่พึ่ง  ผู้ช่วยเหลือ  ขาดความมั่นใจในตัวเอง  อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย  บุคคลที่มีสภาวะนี้จะเคยใช้พฤติกรรมเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  และได้ผลมาแล้วจึงทำเสมอ ๆ  แม้เมื่ออายุมากขึ้น  เช่น เมื่อเด็ก ๆ  ร้องไห้ต้องการของเล่นพ่อแม่ก็จะซื้อให้  เมื่อโตก็จะใช้การร้องไห้เพื่อต่อรองคนใกล้ชิด  สภาวะนี้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ


1)        สภาวะความเป็นเด็กตามธรรมชาติ  (Natural  Child  :  NC)  บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็ก ๆ  ร่าเริง  สนุกสนาน  จะแสดงความร่าเริงเมื่อประสบความสำเร็จ  รู้สึกเป็นทุกข์เมื่อผิดหวัง  และไม่ควบคุมอารมณ์  เช่น  มารศรีร้องโวยวายเมื่อกระเป๋าสตางค์เธอหาย 
2)        สภาวะความเป็นเด็กสร้างสรรค์  (Little  Professor  :  LP)  เป็นผู้อยากรู้  อยากเห็น  อยากทดลอง  กระตือรือร้นที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ  เสมอ ๆ  แต่โดยทั่วไปอาจทำไม่ได้  ยกเว้นเสียแต่ว่ามีผู้ส่งเสริมสนับสนุนเมื่อแสดงความอยากรู้เรื่องใด ๆ  และได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีด้วยความเอาใจใส่
3)        สภาวะความเป็นเด็กปรับตัว  (Adapted  Child  :  AC)  บุคคลจะปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใกล้ชิด  เช่น  ชายหนุ่มโกนหนวดออกเพราะต้องการให้หญิงสาวรัก  บุคคลจะทำเพื่อคนอื่นก่อนที่จะทำเพื่อตนเอง  เพื่อต้องการรับความชื่นชอบจากผู้อื่น  บางกลุ่มอาจมีสภาวะความเป็นเด็กงมงาย  เชื่อง่ายจนเกิดโทษ  เช่น  เชื่อโชคลาภ ซื้อล๊อตตาลี่ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีเงิน  บุคคลสภาวะนี้จะไม่กล้าคิดกล้าทำอะไรด้วยตนเอง  และไม่กล้าตัดสินใจ  จึงชอบพึ่งพาผู้อื่น เป็นการปรับพฤติกรรมของบุคคล  เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคนใกล้ชิด  ซึ่งการปรับตัวนี้อาจเป็นทั้งผลดีและผลเสีย  เช่น  พ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกออกไปเที่ยวเตร่กลางคืนลูกก็ทำตาม  โดยการหมกตัวเล่นเกมอยู่แต่ในห้อง  บางทีก็แสดงออกมาซึ่งความก้าวร้าวต่อต้าน  แสดงความอาฆาตพยาบาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น